Agorafobi Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

r ve davranış ödevleri ile kaygı ve kaçınmaların zaman içinde azalıp yok olması sağlanır.u003cb ru003eu0 03cbru003 eİlaç tedavileri uzun süreli tedavi

r ve davranış ödevleri ile kaygı ve kaçınmaların zaman içinde azalıp yok olması sağlanır.u003cb ru003eu0 03cbru003 eİlaç tedavileri uzun süreli tedavi

İçindekiler

Agorafobi Nedir?

Agora, Antik Yunan kentlerinde, şehirle ilgili politik, dini, ticari her türlü faaliyetin gerçekleştiği, tüm kamu binalarının etrafında sıralandığı halka ait geniş açıku003cbru003ealanın ismidir. u003cbru003eu003 cbru003eBuradan ilham alınarak oluşturulan u003cstrongu003eagoraf obiu003c/strongu003e ise açık alan korkusu olarak ifade edilebilir. u003cbru003eu003c bru003eu003cemu 003eAgorafobi kişinin kendini güvenlikte hissetmediği yerlerde yaşadığı kaygı duygusu ile karakterize bir anksiyete bozukluğud ur.u003c/emu003e

Agorafobi’nin Belirtileri Nelerdir?

Agorafobi hastaları uçak, tren, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanmakta zorlanırlar ya da bunları kullanmaktan kaçınırlar.u003cbr u003eu003cbru003eK açındıkları ya da zorlandıkları bir başka durum da kent meydanları gibi açık alanlarda bulunmak, beklemek, zaman geçirme ktir.u003c bru003eu003cbru0 03eAyrıca mağaza, tiyatro ve sinema salonu gibi kapalı alanlardan da çekinir, kaçınırlar. u003cbru003e u003cbru003 eSıkışık bir trafikte arabada olmak, uzun yanan kırmızı ışıklarda beklemek, kalabalıklar içinde miting alanlarında olmak ya da büyük bir cemaat ile camide olmak da zorlandıkları ve kaçındıkları bir başka alandır.u003cbru0 03eu003cbru0 03eAgorafobi hastaları tek başlarına evde kalmaktan ya da tek başına ev dışında olmaktan da kaçınır, bu tür bir durumla yüzleşmek zorunda kaldıklarında da zorlanı rlar.u003cbru 003eu003 cbru003eBu tür yerlerde ya da ortamlarda panik atak geçirmekten, kaçıp kurtulamamaktan, gerektiğinde yardım alamamaktan, toplum içinde küçük düşecek bir eylemde bulunmayı engelleyememekten (kusma, altına kaçırma, düşme, bayılma v.b.) endişelenir ve kork arlar.u003cbr u003eu003cbru0 03eBu ortam ya da durumlar ile hemen her karşılaşmalarında şiddetli kaygı duygusu hissederler. u003cbru00 3eu003c bru003eAg orafobik durumla kimi zamanlarda eşlik eden birinin varlığı ile ancak karşılaşabilir ve ancak yanında birinin varlığı ile bu tür ortamlara girebilirler .u003cbru003e u003cbru 003eGe nellikle söz konusu korku, kaygı ve kaçınma uzun sürelidir.u0 03cbru0 03eu003c bru003e(6 ay ve daha fazla) Söz konusu korku ve kaçınma kişinin iş, aile ya da sosyal yaşam alanında olumsuz etkilere neden olur.u003cbr u003eu003cbr u003eu003ce mu003 eAgorafobi yaşam alanını daraltır ve boza r.u00 3c/emu003 eu003cbru00 3eu003cbru0 03eAgorafobi tek başına görülebilen bir problem olarak karşımıza çıksa da en çok panik bozukluk ile birlikte ve panik bozukluk hastalarında var olan hastalıklarına ek olarak görülmektedir. Bu tür bir duruma “Agorafobili Panik Bozukluk” denilir.

Agorafobi Ne Sıklıkla Görülür?

Toplum içinde görülme sıklığı %2 iken, panik bozukluk ile birlikte toplumun %5’ini etkilemektedir. u003cbr u003eu003cb ru003eKa dınlarda tıpkı panik bozuklukta olduğu gibi 2 kat daha fazla görülmektedir. u003cbru003 eu003cbru003 eGen ellikle başlangıç yaşı genç erişkinlik dönemidir.

Agorafobi Nasıl Tedavi Edilir?

Agorafobinin en başarılı tedavisi psikoterapi yoluyla olur. u003cbru 03eu00 3cbru0 03eBu alanda günümüzde en sık ve en etkin psikoterapi yöntemi ise Bilişsel Davranışçı Psikoterapidir. u003cbru00 3eu003cbru00 3eKişinin hatalı bilişleri seanslar içinde yapılan müdahaleler ile düzeltilir ve davranış ödevleri ile kaygı ve kaçınmaların zaman içinde azalıp yok olması sağlanır.u003cb ru003eu0 03cbru003 eİlaç tedavileri uzun süreli tedavilerde bu alanda pek etkin değildir. u003c bru003eu003 cbru00 3eKısa süre için kişinin beklenti kaygısını azaltarak yadım ediyor gibi görünse de kişide bilişsel bir değişim sağlanmadığı için uzun süreli iyileşme elde edileme z.u003cbru00 3eu0 03cbru 003eİlaç tedavinin sonlandırılmasını takiben nüks (tekrarlama) ihtimali yüksektir. u00 3cbru003 eu003cb ru003ePanik bozukluk gibi ilaç tedavisine ihtiyaç duyulan bir hastalık ile beraber olduğunda ise ilaç kullanılsa bile mutlaka etkin bir psikoterapi yöntemi ile agorafobinin iyileştirilmesi gerekir.

Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

İlginizi Çekebilir

Agorafobi Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

r ve davranış ödevleri ile kaygı ve kaçınmaların zaman içinde azalıp yok olması sağlanır.u003cb ru003eu0 03cbru003 eİlaç tedavileri uzun süreli tedavi

r ve davranış ödevleri ile kaygı ve kaçınmaların zaman içinde azalıp yok olması sağlanır.u003cb ru003eu0 03cbru003 eİlaç tedavileri uzun süreli tedavi

deneme yazı

Cynthia Catchings, LCSW-S, and Virginia-based licensed Talkspace therapist, shared that clients who are ready to succeed in therapy usually show the following signs: